Sunday, June 3, 2007

誠意正心修身齊家...

最近常常想到這段文字
特別是在思索要不要回台灣發展這件事的時候
嗯 也許再沈澱沈澱 再跟大家分享

「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。
古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。
物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平。
自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本。其本亂而末治者,否矣;其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。此謂知本;此謂知之至也。
所謂誠其意者,毋自欺也。如惡惡臭,如好好色,此之謂自慊。故君子必慎其獨也。小人閒居為不善,無所不至;見君子而後厭然,掩其不善,而著其善。人之視己,如見其肺肝然,則何益矣?此謂誠於中,形於外。故君子必慎其獨也。曾子曰:“十目所視,十手所指,其嚴乎!”富潤屋,德潤身,心廣體胖。故君子必誠其意。...」
~四書 大學

2 comments:

 1. 讓我想到高中的歷史老師,
  他對這段文字有很深刻的體會和闡述,
  因為他的名字正是從這段文字中來的,
  「正心」老師,是一個很棒的老師!

  ReplyDelete
 2. 這樣的名字還蠻酷的

  那我講一個白爛的
  我的高中時候
  教室的建築叫 「明德樓」「親民樓」「至善樓」
  你知道為什麼嗎?
  因為這樣是 「大學之道」

  ReplyDelete